Produkcja węgla w lesie


Ten filmik uświadamia jakie życie dziś jest proste w stosunku do okresu, w którym ludzie musieli takimi metodami się posługiwać.

Avatar