Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest strona https://filmiki.tv
  2. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu filmiki.tv dostępnego pod adresem https://www.filmiki.tv (zwanego dalej: „filmiki.tv” lub „Serwisem”).
  3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
  4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 2. Zakres przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
  2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do:  udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
  3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 3. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies jest  Google LLC.

 

Część z naszych partnerów może przechowywać dane użytkowników serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, ze Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.