Kierowca najpierw ostrzega przed karambolem, a za chwilę sam walczy o przeżycie.


"Czarny lód" na autostradzie. Miejsce zdarzenia: prawdopodobnie Seul, albo jakieś okolice.