Zawisły w przestworzach. Niecodzienna akcja sprowadzania krów w Alpach Szwajcarskich


By przetransportować krowy podczas letniego pobytu na wysoko położonych łąkach, władze musiały zaangażować… helikoptery.

Avatar