Mieszkania komunalne są własnością gminy i to właśnie z gminą lokator podpisuje umowę najmu takiego lokalu. Naruszenie tej umowy przez lokatora mieszkania, czyli na przykład naruszenie przepisów porządkowych oraz dotyczących zasad współżycia z innymi lokatorami, może być podstawą do jej wypowiedzenia, czego wynikiem będzie eksmisja z lokalu komunalnego.


Avatar
Opublikował 5 dni temu GOD

Teraz lamet, a wcześniej tylko libacje - Eksmisja z mieszkania


Mieszkania komunalne są własnością gminy i to właśnie z gminą lokator podpisuje umowę najmu takiego lokalu. Naruszenie tej umowy przez lokatora mieszkania, czyli na przykład naruszenie przepisów porządkowych oraz dotyczących zasad współżycia z innymi lokatorami, może być podstawą do jej wypowiedzenia, czego wynikiem będzie eksmisja z lokalu komunalnego.