Nie wychodźcie z domu! Proszę

Potraktujcie to bardzo poważnie i zostańcie w domach. Wychodźcie tylko wtedy jak bezwzględnie trzeba.