34 wagony, w tym blisko 1000 palet, pół tysiąca ton żywności, leków i innych środków pierwszej potrzeby wysłali do Charkowa prezes InPostu, Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. To największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej.


Avatar
Opublikował 4 tygodnie temu VXV

Największy prywatny transport pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę


34 wagony, w tym blisko 1000 palet, pół tysiąca ton żywności, leków i innych środków pierwszej potrzeby wysłali do Charkowa prezes InPostu, Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. To największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej.

Avatar