Drobne zagapienie w pracy


I zamiast termometrem dziecko dostało po oczach płynem dezynfekującym.

Avatar