Ciepłe przyjęcie lwicy, która odłączyła się od swojego stada


Lwica odłączyła się na klika dni od swojego stada i tak ją stado powitało z powrotem.

Avatar