Zjazd z ronda i przepisy wg Pani w BMW

W takim przypadkach policja powinna mieć prawo skierowania na egzamin prawo jazdy. Ta kobieta w końcu kogoś zabije na rondzie lub w innym miejscu wymagającym znajomości przepisów.


Avatar
Opublikowano 11 miesięcy temu GOD

Zjazd z ronda i przepisy wg Pani w BMW


W takim przypadkach policja powinna mieć prawo skierowania na egzamin prawo jazdy. Ta kobieta w końcu kogoś zabije na rondzie lub w innym miejscu wymagającym znajomości przepisów.

Avatar