Z tego wzniesienia powinny zachwycać piękne widoki. Tymczasem po prostu przerażają


Za wszystko odpowiedzialny jest mocny wiatr, który przeniósł je z pobliskiego wysypiska śmieci, na którym teoretycznie powinny się znajdować.

Avatar