18+

Obraz "tolerancji" rozumianej przez ultralewicowe organizacje promujące subkulturę LGBT, który jest poza zainteresowaniem "postępowych", politycznie poprawnych mediów głównego nurtu.

W filmie wykorzystałem nieocenzurowane materiały z lat 2013 - 2017, zawierające sceny wykraczające poza dotychczas obowiązującą granicę dobrych obyczajów.


Avatar
Opublikował 4 miesiące temu kajdaniarze

"Tolerancja" wg aktywistów kultu LGBT na przykładzie Argentyny - In nomine Diaboli? (18+)


Obraz "tolerancji" rozumianej przez ultralewicowe organizacje promujące subkulturę LGBT, który jest poza zainteresowaniem "postępowych", politycznie poprawnych mediów głównego nurtu.

W filmie wykorzystałem nieocenzurowane materiały z lat 2013 - 2017, zawierające sceny wykraczające poza dotychczas obowiązującą granicę dobrych obyczajów.

Avatar