Przeglądasz tag "zlosc"

Menadżer McDonald's rzuca w klientkę blenderem

Po wszczęciu awantury na temat błędnego zamówienia!

Opublikował 3 tygodnie temu: GOD