Równouprawnienie w praktyce

Kiedy podnosisz rękę licz się z tym że ktoś może Ci oddać...