Rasmus Paludan podejmuje próbę spalenia Koranu. W kamizelce kuloodpornej.


Pod wpływem perswazji wiernych zmienia zdanie i odjeżdża z piskiem opon. Przez kilka metrów nawet z jednym z dyskutantów na dachu samochodu. Zdarzenie w Uppsali, w Szwecji.

Avatar