Polskie działo elektromagnetyczne HYDRA!


Pracują nad nimi największe mocarstwa. Wykorzystywane są głównie w wojsku, chociaż mają także zastosowania pokojowe. Pracują nad nimi Stany Zjednoczone czy Chiny. Ale nie tylko.

Polska też ma swoje działo elektromagnetyczne!

Avatar