Pies bez oczu potrafi aportować dzięki swojemu słuchowi.


Oto jak można wytresować psa, nawet ślepego, na przyjaciela rodziny......... a nie te Sebki, co tresują psy na psa-popaprańca, że niby obronnego.

Avatar