Najbardziej niedostępny szczyt w Polsce zdobyty ponownie!


Zdobycie szczytu smoleńskiego i brawurowa ucieczka przed policją.

Avatar