Za karę oboje przez 10 miesięcy - po 30 godzin w każdym miesiącu - mają wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne. Muszą także przeprosić publicznie policjantów, wpłacić tysiąc złotych na rzecz funduszu pokrzywdzonych i 5 tysięcy złotych na rzecz oskarżycieli posiłkowych z tytułu ustanowienia pełnomocnika.


Avatar
Opublikował 1 rok temu GOD

Nagrali interwencję policji. Dzięki temu filmowi sąd uznał ich za winnych


Za karę oboje przez 10 miesięcy - po 30 godzin w każdym miesiącu - mają wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne. Muszą także przeprosić publicznie policjantów, wpłacić tysiąc złotych na rzecz funduszu pokrzywdzonych i 5 tysięcy złotych na rzecz oskarżycieli posiłkowych z tytułu ustanowienia pełnomocnika.