MSZ: nie przesuniemy wyborów, opozycja się nie zgadza

"[...] ponadto wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wiąże się z istotnym ograniczeniem praw obywatelskich [...]"

czy on nie wie, że już teraz wprowadzono istotne ograniczenia a ich podstawa prawna jest kwestionowana?

0 komentarzy
141 odtworzeń
Opublikował 1 miesiąc temu: GOD