Kiedy zbocze jest zbyt strome, a ładunek zbyt ciężki


Tak zakończyła się próba podjechania pod górkę z Caterpillarem D9L, którego waga wynosi około 50 ton.

Avatar