Jak wygląda kultura Hucułów? | Huculi jeden z najmniejszych słowiańskich narodów - Huculszczyz


Hucułowie - Wołoscy opryszkowie czy wędrowcy oto trwa spór skąd nazwa tego jedno z najmniejszych słowiańskich narodów. Huculi w większości żyją dziś na Ukrainie na dawnych Kresach RP. Warto obejrzeć reportaż o kulturze Huculi, który jest nie tylko o bryndzy i pisankach.

Avatar