Jak ludzie z wadą wzroku widzą rzeczywistość bez okularów


Niektóre osoby które nigdy nie nosiły okularów myślą że obraz jaki widzą jest odpowiedni, a po założeniu okularów doznają lekkiego szoku i dostrzegają ile szczegółów im uciekało

Avatar