Jak brzmi przebijanie balona w komorze bezodbiciowej?


Filmik pokazujący różnicę w dźwięku podczas przebijania balona w komorze rewerbacyjnej (zadaniem komory jest generowanie pogłosu) oraz komorze bezodbiciowej.

Avatar