[HIT] Alarmowo Gigantyczny Konwój 60 Pojazdów z Pomocą Humanitarną na Białoruś!


Wyjazd konwoju transportujący środki dezynfekcyjne i maseczki na Białoruś. Pojazdy wyjeżdżały w 5 rzutach co dziesięć minut.

Avatar