Gość uderza głową w policyjny radiowóz 10 razy | Akcja od 2:30


Wydaje mi się, że chciał wymusić nadużywanie przez policjanta władzy, ale nie pomyślał, że może być nagrywany

Avatar