Dyskryminacja w praktyce. Reakcja ludzi na szarpanie mężczyzny przez kobietę i odwrotnie.


Dyskryminacja - forma nieuzasadnionego wykluczenia społecznego, objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na np. płeć.

Avatar