Desperacki podryw. Wielki Paw vs. bezlitosna Pawianica


Dał z siebie wszystko. Co naprawdę zastanawia to fakt, że inny paw musiał mieć większego... piuropusza

Avatar