Defilada wojskowa w Indonezji


Pokazali, że ich żołnierze są tak twardzi, że budowle się sypią a żołdaki niewzruszeni.

Avatar