Człowiek, który "szyje" rękawice ze stali


Janusz Giercuszkiewicz, płatnerz z Krakowa specjalizuje się w wytwarzaniu rękawic rycerskich.

Avatar