Czasami zakrada się do ciebie karma


Nagranie próby włamania się do domu, kiedy właściciel był w środku i zdążył wezwać policję.

Avatar