Coronavirus - Ludzie są odważni dopóki problem nie dotyczy ich samych


Jak "pakuje" się do klatki potencjalnie zakażonych virusem Corona w Chinach.

Avatar