Co u licha, ziomale, my tak gadamy?!


Młodzi mieszkańcy Baltimore dostali do wykonania bardzo proste zadanie - mają przeczytać na głos jedno krótkie zdanie z baltimorskim akcentem.

Avatar