Co się dzieje, gdy z butli wysokociśnieniowej odpadnie zawór?


Co może zrobić z otoczeniem kilkadziesiąt kilogramów stali napędzanej gazem pod ciśnieniem prawie 300 atmosfer? Niezły bałagan.

Avatar