Berlin - strajk muzułmanów przeciwko francuskim zaostrzeniom


Bądź w Niemczech kraju gdzie językiem jest niemiecki, zrób transparent po ichniemu i krzycz coś niezrozumiale

Avatar