Australia. Dzieci bez masek potraktowane przez "policję" gazem i aresztowane.


Powodem jest brak maseczek, ciekawostką jest że część z policjantów tez ich nie ma.

Avatar