650 balotów, poszło z dymem. Zabawa dzieciaków.


Autor nagrania twierdzi, że 40 złotych za balot. Jeśli taka jest prawdziwa cena, to poszło mu z dymem 26k zł

Avatar