2 vs 2


Uliczna bójka pod sklepem dwóch kobiet oraz dwóch mężczyzn.